Partnerek

Digitalizáciu kina Danubius finančne podporil:

Audiovizuálny fond

A mozi

Az audiovizuális műfaj a művészeti ágazatok közül hozzáférhetőségével és befolyásával a leghatásosabb tolmácsolója a közösségi és kultúrális értékeknek és hagyományoknak, egyben hatékony eszköze a kultúrális azonosulás és változatosság megőrzésének és fejlődésének.

A párkányi 3D Danubius mozi a szlovákiai kis mozik csoportjába tartozik, de már több mint 90 éves múlttal büszkélkedhet.

A párkányi önkormányzat gyorsan reagált a digitalizálás szükségességére, és az Audiovizuális Alap pénzbeli támogatása révén 2011-ben sikerült az átalakítás. A mozi nyolccsatornás térbeli Dolby Surrnound 7.1 hangosítással, digitális képpel, természetesen X.pand3D rendszerrel és aktív szemüvegekkel rendelkezik.  147 személyes klimatízált helységben, izlésesen kialakított nézőtérrel, kényelmes kárpitozott székekkel elégíti ki a közönség igényét A gyermekműsorok alkalmával a legkisebbek ülesmagasító alátétet kapnak, hogy zavartalanul élvezhessék az előadást. Korszerű műszaki felszereltségével a több mint 10 ezer lakosú városnak és vonzáskörzetének reprezentatív létesítménye. A városközpontban a gyalogos zónán taláható.

 

 

Belső szabályzat

A megvásárolt belépőjegyet és a visszajáró pénzt a néző köteles azonnal a pénztárnál ellenőrizni, utólagos reklamációt nem fogadunk el!

A belépőjegyet a néző köteles sértetlenül megőrizni a filmvetítés végéig.

A mozitermet 10 perccel a vetítés előtt nyitjuk meg. Kérünk mindenkit, hogy kései érkezéssel, ill. helytelen viselkedéssel ne zavarja a többi nézőt

Csak azokat a helyeket foglalja el, amelyek szerepelnek a belépőjegyén.

A 3D vetítésekre különleges feltételek érvényesek.

 

A mozi vetítési rendje a következő:

vetítési napok január 2023: szerda– vasárnap (Hétfő,kedd szabad nap)

vetítési időpont: hétközbe19:00-tól, hétvégén 17:00 . és 19:00ó., ill.alkalmanként az időpont változhat

Az eltérések jól láthatóan vannak feltüntetve a mozi programjában.

 

Alkohol és kábítószer befolyása alatt lévő személyeknek tilos a belépés!

 

Azt a személyt, aki helytelen viselkedéssel vagy telefonálással zavarja meg az előadást, távozásra szólítjuk fel a belépőjegy vételárának visszatérítése nélkül.

 

A filmvetítés feltétele legalább 6 érvényes belépőjeggyel rendelkező néző.

A pénztár fél órával a vetítés kezdete előtt nyit és 15 percel az utolsó vetítés után zár!  Ebben az időpontban az adott hónap bármely filmjére megvásárolható a belépőjegy.

 

A 3D szemüveg kölcsönzés feltételei:

1. A 3D szemüvegek a mozi – a P´árkányi Danubius mozi – tulajdonát képezik, a mozinéző pedig kizárólag azon 3D film megtekintése során veheti igénybe, melyre belépőjegyet vásárolt.

 

2. A 3D szemüveg kölcsönzése ingyenes.

 

3. A 3D szemüveget tilos más célra használni, mint amire kölcsönözték.

 

4. A mozinéző a belépőjegy ellenőrzése után kapja meg a 3D szemüveget.

 

5. A mozinéző ezután köteles a 3D szemüveget vizuálisan ellenőrizni, nem károsodott-e.  Az esetleges sérülésekről a néző köteles haladéktalanul tájékoztatni a mozi ügyeletes alkalmazottját, aki ellenőrzi a sérülést, majd szükség esetén kicseréli a szemüveget. A néző a 3D szemüveg átvételével igazolja, hogy a szemüvegen nincs látható sérülés, sem deformálódás, ezután bármilyen károsodást, mely az átvétel után keletkezett, a néző okozott.

 

6. A néző a moziterembe való belépéskor átveszi a mozi alkalmazottjától a sértetlen, tiszta és higiénikus állapotban lévő szemüveget. A vetítés során köteles ügyelni arra, hogy a szemüveg ne károsodjon, vagy ne vesszen el.Szigorúan tilos a szemüveget bármilyen módon tisztítani! A szakszerűtlen bánásmód visszafordíthatatlan károsodást okozhat, s ezért teljes mértékben a néző felel.

 

7. Ha a néző a 3D vetítés megkezdése után megállapítja, hogy a kikölcsönzött 3D szemüveg bármilyen oknál fogva alkalmatlan a film nézésére, felkeresi a mozi személyzetét, aki ellenőrzi a 3D szemüveg működését, majd szükség esetén kicseréli.

 

8. Abban az esetben, ha a 3D szemüveg nem megfelelően, vagy egyáltalán nem működik, a néző haladéktalanul, de legkésőbb 10 perccel a 3D vetítés kezdése után tájékoztatja a mozi személyzetét. Ellenkező esetben az esetet úgy kezeljük, hogy a néző sértetlen, használatra alkalmas állapotban vette át a 3D szemüveget.

 

9. A vetítés befejezése után a néző abban az állapotban köteles visszaadni a 3D szemüveget, ahogyan átvette. A mozi alkalmazottja ezután ellenőrzi, nincs-e látható sérülés rajta.

 

10. Ha károsodott a 3D szemüveg, a néző felelőssége a Polgári Törvénykönyv 420. és köv. paragrafusai szerint kerül elbírálásra.

 

11. Az a néző, aki megrongálta a 3D szemüveget, 50 euróhelyszínibírság kifizetésére kötelezhető.

 

12. A 3D szemüveg megrongálásáról a helyszínen jegyzőkönyv készül. Ha a néző elutasítja a jegyzőkönyv aláírását, a mozinak jogában áll értesíteni és kihívni a rendőrséget.

 

Az internetes jegyvásárlás és jegyfoglalás általános érvényű feltételei

Az általános érvényű feltételek szabályozzák a mozi üzemeltetője és a mozilátogatók jogait, és kizárólag az internetes jegyvásárlásra, ill. jegyfoglalásra érvényesek.

 

Jegyfoglalás

A vevő tisztában van azzal, hogy a jegyfoglalás nem kötelező érvényű. Abban az esetben, ha a meghatározott időn belül – legkésőbb 30 perccel – a vetítés kezdete előtt nem veszi át a belépőjegyet, a mozi üzemeltetőjének jogában áll azt másnak eladni, s erről nem köteles tájékoztatni a jegy megrendelőjét. A vevő a jegy átvételének időpontjáról az on-line jegyfoglalás befejezése után azonnal tájékoztatást kap, ill. a megadott e-mailben is értesítjük. A vásárló a belépőjegyet kizárólag a mozipénztárban veheti át, miután közölte a jegyfoglalás egyedi azonosítószámát, vagy saját elérhetőségeit, melyeket a jegyfoglalás során adott meg. A mozi személyzetének jogában áll ellenőrzés céljából személyi okmány bemutatására felszólítani a vásárlót.

 

A vásárló tudomásul veszi, hogy egyszerre legfeljebb egy előadásra foglalhat belépőjegyet. Minden újabb előadás külön jegyfoglalást igényel, miután az előző foglalást befejezte. Ha a vásárló ezen feltételeket nem tartja be, a mozi üzemeltetője nem garantálja a jegyfoglalást még abban az esetben sem, ha a vásárló e-mailben már visszaigazolást kapott a jegyfoglalásról. A mozi üzemeltetője fenntartja a jogot az ilyen jegyfoglalás érvénytelenítésére a vásárló értesítése nélkül.

 

A vásárló tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy az általa megadott elérhetőségeket a  mozi elektronikus rendszere rögzíti későbbi esetleges kapcsolatfelvétel céljából. Továbbá tudomásul veszi, hogy amennyiben többször egymás után nem veszi át, ill. nem mondja le a jegyfoglalást, a mozi üzemeltetője nem köteles lehetővé tenni számára a jövőben a jegyfoglalást. A jegyfoglalást személyesen vagy telefonon lehet érvényteleníteni a mozi pénztárában.

 

Jegyvásárlás

Az interneten megvásárolt belépőjegyet csak abban az esetben lehet visszaváltani, ha a vetítés műszaki okok miatt elmarad (meghibásodik valamely műszaki berendezés, vagy  nem érkezik meg a film), mégpedig legkésőbb a vetítés kezdete előtt. A belépőjegy árának visszatérítését legkésőbb 7 napon belül kell írásban kérvényezni. Az írásbeli kérvénynek tartalmaznia kell a film címét, az előadás dátumát és a vetítés időpontját, a belépőjegyek számát és árát, a fizetési átutalás egyedi megkülönböztető számát és a számlaszámot, melyre a vásárló kéri a vételár visszafizetését. Ha a kérvény a felsorolt adatok bármelyikét nem tartalmazza, a mozi nem fizeti vissza a jegy árát.

 

Ha az on-line jegyvásárlás során a vásárló számlájáról megtörtént a pénz átutalása, de nem jelentek meg a belépőjegyek, a pénzvisszafizetési igényt az elmaradt szolgáltatásért az átutalást végző pénzintézményben kell benyújtani. Az ilyen jellegű reklamációkat a mozi üzemeltetője nem fogadja el.

 

Az a vásárló, aki interneten vásárolta meg belépőjegyét, elfogadja a fent említett általános érvényű üzleti feltételeket, s ezek szerint jár el.

 

Záró rendelkezés

Ezen általános érvényű üzleti feltételek a jegyvásárlás és jegyfogadás napján érvényese

 

Fotógaléria

Találja meg a filmjét