Partneri

Digitalizáciu kina Danubius finančne podporil:

Audiovizuálny fond

O kine

Audiovizuálna tvorba je spomedzi všetkých umeleckých druhov a oblastí kultúrnych aktivít svojím dosahom a pôsobnosťou najefektívnejším prostriedkom prezentácie spoločenských a kultúrnych tradícií krajiny a zároveň aj účinným nástrojom zachovania a rozvoja jej kultúrnej identity a rôznorodosti.
3D Kino Danubius v Štúrove patrí k malým kinám na Slovensku, ale má za sebou viac ako 90 ročnú prevádzku
Štúrovské  veľmi rýchlo zareagovalo na  potrebu digitalizácie a s  finančnou podporou Audiovizuálneho fondu a mesta Štúrovo bolo  v polovici roku 2011zdigitalizované.
Kino disponuje osemkanálovým priestorovým zvuk Dolby Surrnound 7.1, digitálnym obrazom a samozrejme X.pand 3D  systémom s aktívnymi okuliarmi. Kinosála je klimatizovaná, esteticky veľmi vkusne upravená a pohodlnými  čalúnenými sedadlami.
Pri detských predstaveniach  pre najmenších  divákov poskytujeme týmto aj detské podsedáky, aby  tí najmenší mali možnosť nerušene sledovať filmové predstavenia.
Svojou kapacitou 147  miest na sedenie uspokojuje  záujem verejnosti o kinematografické umenie. Moderným technickým vybavením je momentálne reprezentatívnym zariadením svojho druhu v meste Štúrovo so svojimi viac  ako 10 tisíc obyvateľmi ako aj  v jeho spádovej oblasti.  Nachádza sa na pešej zóne v centre mesta Štúrovo.

Základný hrací profil

Denne o 19.00 hodine večerné predstavenia, od 17.00 hodiny detské filmy
ak nie je uvedené inak s ohľadom na minutáž filmu.

Pokladňa je otvorená pol  hodinu pred začiatkom prvého
predstavenia v aktuálnom dni a zatvára sa
15 minút po začiatku posledného predstavenia.

Predpredaj vstupeniek denne v pokladni kina
na všetky predstavenia v príslušnom mesiaci.
Hrací profil kina je  6 dní v týždni (okrem pondelka), počas letnej turistickej sezóny je rozšírený o predstavenia rodinného charakteru.

 

Pravidlá zapožičiavania 3D okuliarov

 

1.      3D okuliare sú majetkom prevádzkovateľa kina Danubius Štúrovo návštevníkovi kina  Danubius sa zapožičiavajú len na dobu trvania filmového predstavenia, na ktoré si zakúpil vstupenku a len pre účely sledovania  filmu v 3D.

2.      3D okuliare sú zapožičiavané bezplatne.

3.      3D okuliare nesmú byť používané na iný účel, než na aký boli zapožičané.

4.      3D okuliare obdrží divák pri vstupe do kinosály, hneď po kontrole pravosti vstupenky.

5.      Divák je povinný vizuálne si skontrolovať 3D okuliare, či nie sú poškodené, prípadné poškodenia prekonzultovať s prítomným personálom kina Danubius , ktorý definitívne vyhodnotí ich prípadnú poškodenosť a poskytne divákovi náhradné.

      Prevzatím 3D okuliarov divák potvrdzuje, že 3D okuliare nie sú viditeľne poškodené ani deformované a akékoľvek poškodenia zistené po prevzatí boli vykonané samotným divákom.

6.      Divák je povinný po celý čas zapožičania 3D okuliarov narábať s nimi opatrne, chrániť ich pred poškodením, stratou alebo zničením, taktiež ich nečistiť, nakoľko akákoľvek neodborná manipulácia môže spôsobiť ich poškodenie, za ktoré je divák zodpovedný.

7.      Ak má divák po začatí 3D projekcie podozrenie, že zapožičané 3D okuliare nefungujú správne, musí vyhľadať personál kina Danubius pri vstupe do kinosály, ktorý vyskúša funkčnosť 3D okuliarov a v prípade potreby mu poskytne náhradné.

8.      V prípade nefunkčnosti alebo nesprávnej funkčnosti 3D okuliarov je divák povinný okamžite, najneskôr do 10 minút od začiatku 3D projekcie (prvého záberu po upozornení na nasadenie si 3D okuliarov) túto skutočnosť oznámiť personálu kina pri vstupe do kinosály. V prípade, že tak neurobí, má sa zato, že 3D okuliare mu boli odovzdané ako funkčné v stave spôsobilom na riadne užívanie.

9.      Každý divák je povinný odovzdať 3D okuliare po skončení predstavenia personálu kina v stave, v akom mu boli zapožičané. Personál kina skontroluje, či nedošlo k viditeľnému poškodeniu 3D okuliarov.

10.  V prípade, že došlo k poškodeniu okuliarov, zodpovednosť návštevníka kina, ktorému boli tieto okuliare zapožičané sa posudzuje podľa všeobecných ustanovení § 420 a násl. Občianskeho zákonníka.

11.  Divák, ktorý poškodil alebo stratil okuliare je povinný zaplatiť sankciu vo výške 50€.

12.  O poškodení 3D okuliarov bude s divákom spísaný Záznam o poškodení okuliarov.

      V prípade odmietnutia spísania Záznamu zo strany diváka, bude privolaná policajná hliadka.

Fotogaléria

Nájdi svoj film

Pre lepšie prispôsobenie obsahu pre Vás, bezpečnosti, meraniu štatistík návštevnosti a lepšej spätnej väzbe tento web používa cookies. Klikaním a navigovaním po stránke súhlasíte s tým, že zbierame o Vás anonymné informácie cez cookies. Viac informácií o používaní cookies na našej stránke nájdete tu.